Stupon Web Hosting with
FREE Domain.

cPanel® or Parallels® Plesk

Industry-leading load times

Guaranteed 99.9% uptime

Economy

100000 /tháng

 • 1 Domain
 • 100 GB Bandwidth
 • 1 GB Space
 • 1 Databases
 • 10 Email Accounts

Value

200000 /tháng

 • 1 Domain
 • 300 GB Bandwidth
 • 1,5 GB Space
 • 1 Databases
 • 20 Email Accounts

Deluxe

300000 /tháng

 • 1 Domain
 • 400 GB Bandwidth
 • 2 GB Space
 • 1 Databases
 • 30 Email Accounts

BẢNG GIÁ DOMAIN - TÊN MIỀN

Tên miền

Phi cài đặt

(VND)

Phí duy trì hàng năm

(VND / năm)

.vn 350.000 480.000
com.vn / net.vn / biz.vn 350.000 350.000
gov.vn / org.vn / edu.vn 200.000 200.000
com / .net Miễn phí 250.000
org / .info / .biz Miễn phí 270.000